9. British Singer Tinie Tempah
9. British singer Tinie Tempah